Deze activiteit was een van de eerste volwaardige departementen van Matco N.V. Dit was meer dan 30 jaar geleden, toen er van ecologie in de algemene industrie nog geen sprake was. Al sinds de begindagen ging Matco voor de ‘Kringloopeconomie’ en het ‘Cradle to cradle’ principe, lang voor dat deze begrippen bedacht werden. Al die jaren ervaring hebben ons geleerd om binnen een veelheid van chemische industrieën kant-en-klare oplossingen aan te bieden om herwinning en valorisatie van ‘probleemgevallen’ te verzekeren. Zo kan binnen de grote diversiteit in de chemie steeds snel en adequaat een passend antwoord gegeven worden voor elke tak van industrie. Enkele voorbeelden van schadegevallen, restproducten, off-spec of gecontamineerd materiaal en overstocks:

  • Watergedragen dispersies (acrylaat- , vinylacetaat- , latex- , polyurethaangebaseerd of andere)
  • Titaandioxides  (rutiel en anataas of mengvormen met andere vulmiddelen)
  • Alkalische buffers (Na2CO3, NaOH, KOH, enz.)
  • Anorganische metallurgische producten
  • Organische oplosmiddelen(zelfs zwaar verontreinigde)
  • Bacteriologisch afbreekbare producten

Deze lijst is onbegrensd, maar heeft enkel grenzen daar waar economie niet meer hand in hand gaat met ecologie en enkel naar energiewinning uit vernietiging wordt gestreefd.