Matco draagt bij tot de circulaire economie door elke afvalstroom te verwerken tot een nieuwe grondstof of om te vormen in energie,  zowel in eigen installaties als via externe verwerkingssites. Matco biedt u een totaalpakket op het gebied van afvalbeheer. Wij regelen alles op het gebied van afval en afvalverwerking op een duurzame manier, voor alle afvalstoffen, zelfs voor kleine hoeveelheden. Voor iedere organisatie bieden wij een op maat gemaakte totaaloplossing voor de inzameling, bewerking, verwerking, reiniging en transport van afvalstoffen.

Een greep uit onze diensten:
  • Industriële tankreiniging
  • Ontruiming van verlaten industriële sites
  • Opruiming bij calamiteiten (brand, wateroverlast, lekken, ongeval, …)
  • Inzamelen, transporteren en verwerken van gevaarlijk afval: zoals solventen, zuren, olieafval, harsen, lijmen, basen, toxische producten, oxiderende producten, …
  • Inzamelen van bijzonder en gevaarlijk afval: inkten, verfafval, lege vervuilde verpakkingen, labo-afval, spuitbussen, vervuild opruimafval, batterijen, …
  • Transport en verwerking van industrieel afvalwater en slib.
  • Het herinzetten van uw overstock in het productieproces, of het zoeken naar een geschikte toepassing voor uw overstock.
Vergunningen:

Erkend inzamelaar in de 3 gewesten.
Erkenningsnummer OVAM: 3301.
Milieuvergunning met o.a. opslag van 515 ton gevaarlijk afval.

Distributie 01 1 1 - Inzameling & verwerking afval